Psühhoteraapia teenused

Psühhoteraapia on meetod, milles psühholoogiliste vahendite abil mõjutatakse isikut, tema eripärale vastavalt, et kõrvaldada tema häired või leevendada neist põhjustatud kannatusi. Minu kasutatavaks põhiliseks meetodiks on psühhoanalüütiline psühhoteraapia.

Psühhoanalüütiline teraapia pōhineb lähtenurgal, et suur osa meie käitumisest, mōtetest ja hoiakutest on juhitud psüühika alateadliku osa poolt ning ei ole inimese teadliku kontrolli all. Psühhoterapeut aitab paremini  mõista inimese tundeid, alateadlikke vajadusi, motivatsioone ning seoseid lapsepõlves läbielatuga. Psühhoanalüütilise teraapia eesmärgiks on suurendada inimese teadvustatud kontrolli oma elu ja tegevuste üle. Psühhoanalüütiline teraapia toimub tavaliselt kord nädalas.

Minu teiseks põhisuunaks on noorukite psühhoanalüütiline psühhoteraapia, mille käigus nooruk õpib juhtima oma käitumist ning raskustega paremini toime tulema. Teraapia protsess aitab tal paremini aru saada oma tunnetest, mõtetest, mälestustest ja kujutlustest.