Psühholoogia teemalised koolitused

Psühholoogia alased koolitused


Koolitused ja konsultatsioonid Teie ettevõtte spetsiifikale ja vajadustele vastavalt!

Klienditeenindus- ja suhtlemiskvaliteedi koollitused firmadele

Meeskonnatöö, läbipõlemise ennetuse ja/või järgseid koolitused firmadele

Psühhosotsiaalse esmaabi koolitused, kus inimesed õpivad märkama iseenda, kui ka lähedaste vaimset tervist ja oskavad vajadusel osutada psühholoogilist esmast abi

Koolitused on aktiivõppe meetodil ja viiakse läbi mitme koolitajaga