Koolitused

Koolitused


Koolitused ja konsultatsioonid Teie ettevõtte spetsiifikale ja vajadustele vastavalt!

  • Psühhosotsiaalse esmaabi koolitused, kus inimesed õpivad märkama iseenda, kui ka lähedaste vaimset tervist ja oskavad vajadusel osutada psühholoogilist esmast abi
  • Esmaabi koolitus  16h-  Esmaabi õppekava
  • Väikelaste esmaabi
  • Klienditeenindus- ja suhtlemiskvaliteedi koollitused firmadele
  • Meeskonnatöö koolitused
  • Läbipõlemise ennetuse ja/või järgseid koolitused firmadele

Koolitused on aktiivõppe meetodil ja viiakse läbi mitme koolitajaga